Obrazy z życia i podróży

Mijam jeszcze mnóstwo innych drobnych gatunków i podgatunków.
Pani-gospodyni, typ bardzo rzadki, trafia się jednak, a najpospoliciej gorliwego zajęcia się gospodarstwem u niej, bywa powodem wrodzone skępstwo.
Naówczas pani traci swój wdziej;, swoje państwo, rysy jej twarzy przybierają wyraz właściwy niespokojnemu zajęciu które obrała za główną.
życia podstawę.
Wśrod gości siedzi niespokojna, okiem rzuca po sługach, uchem śledzi szmer każdy, duszą i sercem biega po wszystkich kątach, w których jej tylko niepoczciwi słudzy szkodę
uczynić mogą. Życie tej pani, jest prawda pełne zatrudnienia, zajęcia, interessu, ale tez i kłopotów i niepokojów i udręczeń.
Dodajmy że pani ze swego może położenia towarzyskiego, nie powinnaby tak wyłącznie żyć w tej atmosferze dusznej, w której ubożsi z obowiązku, zostają; a Pan Bóg im to za
zasługę pewnie przyjmuje — Pani, mogłaby być swobodniejszą, szczęśliwszą, i będąc rządną, nie dopuszczać się nudnego, drobiazgowego rządziszestwa.
Mogą mi czytelnicy zarzucić, żem ten typ urodził, ale im zaręczam, że miljonowe panie widywano daleko więcej oddane gospodarstwu, niżem tu opisał.
Darowanaby być mogła, ta ze tak powiem manja, gdyby można dowieść że pochodzi, z żądzy zatrudnienia się, z potrzeby zajęcia, z zapału do pracy; lecz na biedę gdyby ona tylko
ztąd wypływała, inaczejby się zapewne objawiła.
Wychowanie staranne zwróciło owe panie, do uprawy talentów, literatury, starałyby się może, karmić duszę, kształcić umysł, gdy z położenia swego, nic im tego nie broni, a
czas swój niezajęty, mogą oddać czemu zechcą.
Tymczasem rzucając się do drobnostkowego gospodarstwa, dowodzą ze niemi rządzi tylko chęć pomnożenia jeszcze mienia, że życia umysłowego, piękniejszego niepojmują.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>