Obrazy z życia i podróży

Przecisnijmy się tym zaułkiem na ulicę Zamkową i wejdźmy na S. Jańską i Dominikańską. Oto dawny Kościół S.
Ducha przeciw którego był szpital założony przez Zygmunta i utrzymywany z dochodów mostowego.
Ta ulica zwala się dawniej Senatorską, ta na lewo Monetową, dziś jeszcze nazywają ją Niemiecką.
Tu zbór Luterski, tu widać mieszkali Niemcy tego wyznania; tu sławny Burchard Kaznodzieja kark skręcił, z czego korzystając Jezuici, zawsze czatujący na zręczność wyszydzenia
protestantyzmu, wydali pocieszną — Relacją i supplikę zboru wileńskiego saskiego do Hern Martyna Lutra,
Przytoczym tu z niej wyjątek, aby dać poznać czytelnikom dowcipowanie XVII
wieku.
Patrjarcho nasz drogi Herr Luter Martine
Oznajmujemyć z płaczem nieszczęsną nowinę
Którą chciej wyrozumieć prosiemy cię pilnie
Co się tu stało u nas, dziś trzeci dzień
w Wilnie
Ten któryć ten list odda, sługa twej winnicy
Która tam na Niemieckiej w Wilnie jest ulicy
Był twojej ewanielij bardzo sławny Rabi,
Lecz złamał sobie szyję, na łeb
spadłszy z drabi,
A iż mu wtenczas zęby język precz ucięły
I mowę mu na wieki okrutnie odjęły
Tak że gdybyś go spytał, nie mógłby o sobie
Dać sprawy i przygody swej
powiedzieć tobie;
Przeto my wierni twoi, ponieważ on niemy
Świadectwo na papierze, takowe dajemy.
Tak tedy jest.
W Sobotę zaprosił był gości
Sąsiadów swoich, wierne owieczki waszmości
Wtem przyszedłszy ze zboru chłyśnie gorzałeczki
Za tem, coby warzyła, zapyta żoneczki
Ona powie,
że jajka i rybek nie wiele,
A on jako stróż pilny praw twych w twym kościele,
Abo, prawi, chcesz głupia zostać papieżnicą
Że w Sobotę nakarmić chcesz mnie jajecznicą?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>