Obrazy z życia i podróży


Tu tegoż Zygmunta, Paweł X. Olszańskie (jeśli to prawda, a chcemy by prawda była) wstrzymał jadącego do Ewangelickiego zboru, ztąd go zawrócił do Katedry.
To Swintoroha, tu była pogańska świątynia, tu płonęły stosy Wielkich Xiążąt, tu palił się Znicz, tu pierwszy krzyż nad miastem zatknięty; tu usiadł pierwszy Biskup Litewski.
— Tam na górze, trzy krzyże, napominają o męczeństwie Franciszkanów, dalej nadwalona wieżyczka przywodzi na pamięć Ateusza Bekiesza. Miejsce męczeństwa — i grób niewiary.
To góra Turza, na niej może śnił Gedymin, o przyszłej wielkości swojej stolicy.
U drzwi togo Kościoła modlił się czysty patron nasz, Kazimierz Święty, w tej Kaplicy jego ciało, z tą ziemią zmięszał się proch Witolda, Swidrygiełły, Alexandra, Barbary —
I niema kamieni na ich grobie, — niema śladu grobów! W Katedrze którą uposażył Witold, znaku nie zostało wdzięczności.
Odprawia się żałobne nabożeństwo, ale ono wystarczając duszy zmarłego, niewystarczającym jest dowodem wdzięczności.
W tym kościele podnoszono Wielkich Xiążąt Litewskich.
Ten plac zajmował Zamek dolny, zamek Augusta, któren otaczały puszkarnie jego, domki dworzan, kamienice ulubieńców.
Oto stare młyny niegdyś królewskie, śpieszmy do Kościoła S.
Anny, aby się przypatrzeć jego budowie, aby przeczytać napis grobowy, zmarłych w czasie powietrza dobroczyńców jedynych tego miejsca, mieszczan wileńskich.
Wiecie podanie o budowniczych Kościoła S.
Anny, podanie to nie jest nasze własne, jakiś podróżny może usłyszawszy je powtarzane w kilku miejscach za granicą, przywiózł je i do murów przyczepił.
Quis ut Deus?
(Mich-a-el) Wyczytaliście na wieżyczkach Kościoła S.
Michalshiego i przyszła wam na pamięć smutna historja strzelania do Aniołów, historja zamieszek, bojów, waśni, zaburzeń, tak dziwnie skończona. P. Rakowski z P.
Piekarskim strzelali, a Zbór za to wyniesiono za miasto.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>