Obrazy z życia i podróży


A kto chciał zapomnieć o Wilnie puścił się w ciemny gaj koło Zakretu, błądził nad Wilją i nie oglądając się za siebie, mógł wyobrazić na chwilę że był daleko od miasta.
Rozbijały tylko złudzenie, bardzo widocznie wylęgłe w mieście, blade postacie przechodzących się lub włócęgów.
Dalsze jeszcze przejażdżki i pielgrzymki bywały do Werek, do Trok, do Kalwarij.
Wszystkie one (prócz do Werck) miały cel religijny, a najwięcej charakteru processja Trocka, w dzień Najświętszej Panny, processja którą niegdyś dla obudzenia zapału religijnego,
Biskup Wileński na czele kleru boso odbywał. — Niema już dziś takich Biskupów i takich processij!
XI. WSPOMNIENIA.
Przejdźmy to miasto, szukając w niem pamiątek i wspomnień, przebieżmy je przypominając dawne. jego. dzieje. Zacznijmy od Ostrej Bramy i Lidzkiego gościńca.
Tędy chory już Alexander wyjeżdżał przeciw Tatarom do Lidy z żoną, Glińskim i nielicznym dworem.
Tędy słabszy jeszcze powracał niesiony w lektyce, bliski zgonu, upadły na siłach, niepewny czyli Tatarzyn za dni kilka, nie wpadnie za nim do stolicy; czy za chwilę wieść o
zwycięztwie, czy wieść o bliższych zagonach przyniosą. — Schylmy głowę to Ostra Brama — Świeci z niej z założonemi na piersiach rękami obraz Bogarodzicy opiekunki.
Tu w czasie oblężenia, drzwi żelazne upadły na świętokradzców Szwedów, odprawujących straż u wrot i nie umiejących szanować miejsca świętego.
Tu się stał niejeden cud, nie jedno serce uleczone zostało, niejeden ztąd nieszczęśliwy odszedł pocieszony i uspokojony.

Oto Monastér i Cerkiew, stara Stauropigja, której prassy tyle wydały, dziś rzadkich i ciekawych xiąg, xiag, które zagorzały fanatyzm ogniem niszczył, nie pomnąc ze dziejów
spełnionych, żadna siła ludzka nic zetrze wspomnienia, że xiąg nie wypalić, że historij nie zmazać!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>