Obrazy z życia i podróży

Jest to sługa do wszystkiego, on ci sprowadzi krawca, szewca, mieszkanie najmie, znajdzie znajomych i znajome, on ci bóty wyczyści, dukaty zmieni, zrobi dla ciebie wszystko, co tylko
zrobionem być może. A naprzód cię na swoją korzyść obedrze, bo to najpierwszy obowiązek faktora, obowiązek którego sumiennie dopełnia.
Egoista ale jego egoizm tak jest uniżony, piaski, pochlebny, tak się zgina we dwoje, tak unikczemnia, że go prawie nie widać, egoizm pełen poświęcenia.
Niema dla niego nocy, błota, niepogody, zapory, zawady, niepodobieństwa, — wszystko za pieniądze.
Zwykle faktor bywa młody, oczy mu się świecą, a pejsy kręcą, nosi krótkie odzienie, spodnie opięte, pończochy, trzewiki i kapelusz nawet zimą, w ręku ma laseczkę.
Faktor zna miasto jak swoją kieszeń, ma kredyt w sklepach u wszystkich kupców, w traktjerach, wszędzie.
Z tem tylko, że kiedy mu gotówką nie płacisz, coraz się z nagiętego i zchylonego podnosi i nabiera ważności, powagi, poufałości.
Odważy ci się nawet przeciwiać jeśli niemasz pieniędzy.
Faktor wie historją całego miasta, wszystkie brudne awantury młodzieży, zna wszystkich marnotrawców i tym którzy jeszcze mają pieniądze dość nisko się kłania.
Popchnie ich nazajutrz ostatniego rubla wyssawszy. Cała zaleta tego Merkurego za dwa złote na dzień, że wie wszystko, zrobi wszystko co każesz i usłuży we wszystkiem.
Dodajmy jednak że na wszystkiem oszuka.
Pierwszego dnia zacznie ci dla rozrywki wieczorem opowiadać całą swoją historję, wszystkie illustracje swojego życia; tu wpadając naturalnie na nazwiska różnych osób, będzie ci
w epizodach historje ich opowiadał.
Z jego ust słyszane historje owe, są bardzo zajmujące, bo noszą na sobie znamię tak nagiej prawdy, tak są rzeczywiste, dotykalnie prawdziwe nawet w części kłamanej, że zupełnie
z innej strony dają łudzi poznać; z strony której w nich ani się domyśleć patrząc z naszego stanowiska.
Wieluż to tych, których my mamy za wielkich, za szanownych, nie są wcale takiemi w oczach wszystkowidzącego faktora.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>