Obrazy z życia i podróży

To cośmy w życiu jego uważali, przy-
chodzi w życiu każdego dorobkowicza, chwila przesilenia, w której osiągnąwszy majątek, pożąda znaczenia, tytułu i zaczyna grać rolę
pana. Prawie zawsze spotyka to dorobkowicza co spotkało naszego P. Michała, a jednak skutkiem przyczyn wewnętrznych niedocieczonych, mimo przykładów powtarza się toż samo na każdym.
W istocie możnaby sądzić, że przykłady ludziom, na nic się nie zdały.
Każdy sądzi się wyjątkiem i każdy sobie mówi: — prawda spotkało to dziesięciu innych, ale mnie minie pewnie.
Tymczasem co spotkało dziesięciu pierwszych, to czeka i dziesięciu drugich. Jeszcze słówko o dzieciach P. Michała.
Synów wychował w stolicy, powyrastali z nich cudaki wzdęte jakiemś wyobrażeniem swojego majątku niezmiernego, głupie, zarozumiałe, powierzchownie modne, a w rzeczy istne
ekonomczuki zbogacone.
— Nieznośne wszystkim ich towarzystwo, bo cały świat mając za baj-bardzo, a siebie za coś tak potężnego, niepojęcie ucywilizowanego (przez wychowanie w stolicy) mądrego,
znającego świat, że z nikim żyć nie mogą i mają so-
bie za obowiązek, dla wszystkich być niegrzeczni.
Wzgarda jaką wszystkich częstują, ma zapewne w ich oczach, podwyższać ich niezmiernie; lecz gdyby wiedzieli jak dziesięćkroć więcej wszyscy niemi gardzą!
W towarzystwie nieznośni, bo jakież towarzystwo godne, aby sobie zadawali pracę ułożenia się trochę dla niego i pochowania pazurów?
Niegrzeczni dla kobiet, pogardliwi dla mężczyzn, impertynenci; jeśli uniknęli dotąd nauki jaką prędzej lub później od kogoś po grzbiecie odbiorą; to chyba przypadkiem.
Wszakże minąć ich to nie powinno i nie może. Zdaje im się jeszcze, (i to najpocieszniejsza!) że doskonale odegrywają rolę panów!!!!
Ja myślę, ze synowie bogatego przechrzty, bardzoby byli do nich podobni; z tą różnicą, że wspomnienie pochodzenia, mitygowałoby dumę i nic dało tak wyraźnie objawiać się,
potężnemu ich głupstwu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>