Obrazy z życia i podróży

?

W tych domach, które za sprzęt konieczny salonu, gabinetu, uważają xiążki, sto w zakład przeciw jednemu, że xiążki polskiej nieznajdziesz, chyba u pana plenipotenta, albo u
którego z officjalistów. Panie i panowie, opatrzcie się, to wstyd, to hańba, to...
(nie powiem jak się to zowie) gardzić tem, czego się nawet niepoznało, ubiegać się za tem co tylko modne.
Żaden człowiek rozsądny nie może powziąść dobrej opinij o domu w którym ujrzy taką wzgardę swojszczyzny.
Nareście w tem przynajmniej iść za modą, jest to okazywać brak zupełny zastanowienia, jest to grać rolę bezmyślnego podrzezniacza, który to tylko czyni, co widzi że czynią
drudzy.
Przyjęto jest słuchać mody, w stroju, w ozdobieniu domu i tym podobnie — niechże tal; będzie, ale gdy każe moda zaprzeć się siebie, swoich, języka, wspomnień, zaprzeć się
tego, co jedynie wiąże nas z przeszłością z przyszłością — jest to — jest to rzecz niewysłowiona, niepojęta, iść wówczas za modą.
Odpowiecie mi może —
— Nieczytamy, bo niema co czytać po polsku — (zdarza się słyszeć takie odpowiedzi). Ale to fałsz, fałsz wierutny.
Jest co czytać, ale niechcecie, ale wam się to zdaje parafjaństwem.
Chodzi wam o to, aby was broń Boże, nieposądzono o nieumiejętność francuzkiego języka, o niesmakowanie w francuzczyźnie.
Zdaje się jednak że lepiej nawet uchodzić za parafjanina, niż za ograniczonego człowieka, ktory sam niewie co czyni.
Parafjanin może być trochę śmieszny, a dla tego rozsądny, uczony, uczciwy, gdy tymczasem ograniczona istota skazana na wieczne podrzeznianie starszych braciszków, jest wyrodkiem,
odrzulkiem, bez nadziei poprawy.
Dziś, kto po polsku nie czyta, kto się nie czuje w obowiązku oswojenia z życiem umysłowem naszem, ten wy-
stawia się na podejrzenie albo zupełnej ograniczoności, albo niczem nic
wyexkuzowanej wzgardy, która się wzgardą odpłaca.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>