Obrazy z życia i podróży





Ażeby mi kto nie wymawiał, iż wyszydzam jedno z najważniejszych zatrudnień kobiety, muszę dodać, że tu mowa o paniach, i o takich gospodyniach, dla których gospodarstwo stało
się manją i passją. Wszystko dobre jest tylko na swojem miejscu i w miarę.
Cale to co innego pani-literatka — A naprzód wiedźcie, że nasza pani literatka nie czyta po polsku, nic umie po polsku prawie, brzydzi się tym językiem, któren referenci Revue des
deux Mondes, zowią barbarzyńskim nad Sekwaną, wyśmiewając nieprzełknione dla nich wyrazy — Pani literatka zna tylko, ceni, napawa się, unosi, szaleje nad literaturą francuzką.
Darowanyby to był gust, gdyby mógł być jako tako usprawiedliwio -
ny, wyrozumowany; lecz rodzi go widocznie moda tylko, zwyczaj, małpiarstwo; a dowodem że tu o nic niechodzi paniom
tylko o zadość uczynienie modzie, jest że u nich te xiążki popłatne, które są świeże, wychwalone i przychodzą razem z najświeższemi strojami od M' Victorine z Paryża.
Szał ten przeszedł do klass niższych i o tem powiemy gdzieindziej, tu zaś głównie uczepim się naszych wielkich pań i będziem je prześladować, za to przywiązanie do cudzych
dzieci, które pieszczą, kochają, odziewają, karmią, gdy swoim kawałka chleba braknie.
Tak jest, te pieniądze które wychodzą za granicę, za xiążki obce, mogłyby podtrzymać naszą literaturę, gdyby ich tylko połowę na ten cel użyto.
Lecz spytaj przypadkiem jednej z uczonych pań o polską xiążkę —
— Wyszła z druku? spyta naiwnie —
— Od dwóch lat! odpowiadasz zdziwiony.
— Ou est-ce qu'on la trouve?
— Mais, partout — byleby dostać chciano.
Uczuwszy niejaki wstyd i zgryzotę sumienia, niejedna udawać ci będzie, że ma najszczerszą ochotę czytania polskich xiążek, ale, (czy uwierzysz)? nie może dostać xiążek polskich!
Tysiąc razy zdarzyło mi się to słyszeć — Ależ na miłość Boga, wszakże dzisiaj wszędzie są xięgarnie, wszakże poczta chodzi na wszystkie strony kraju, wszakże łatwiej jest
zapisać xiążki z Wilna, z Warszawy, z Poznania, ze Lwowa, niż od Hauer'a z Petersburga, od Bellizard'a i Graffe?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>